Poklona krížu

Pandemická situácia nám ani tento rok nedovolí, aby sme sa stretli na Veľký piatok pri poklone krížu v kostole. No môžeme sa stretnúť a zjednotiť v modlitbe vo svojich domácnostiach. Využijeme možnosti, ktoré nám poskytuje technika modernej doby. Ako na to?

1. Pripravte si miesto. Som presvedčený o tom, že v každej katolíckej domácnosti sa nachádza kríž. Pripravte vo svojej dome dôstojné miesto, kde umiestnite kríž. Upravte si ho ako oltárik s bielym obrusom, otvorenou knihou Svätého písma, sviecou a krížom. Podľa možností by to malo byť tiché miesto, kam budete môcť vy a vaši blízki kedykoľvek na Veľký piatok alebo Bielu sobotu prísť a na chvíľku sa pokloniť a kde strávite aj svoj čas (hodinovej) poklony krížu. Ak niekto z vašich blízkych nemôže byť u vás osobne prítomný, môžete položiť ku krížu jeho fotografiu.

2. Pripojte sa. Na Veľký piatok zabezpečíme okrem prenosu obradov Veľkého piatku (o 15:00 hod.) aj vysielanie poklony krížu z nášho kostola. Poklona začne o 20:00 hod. Nájdete nás na https://www.youtube.com/channel/UCidEoqe1xzsPWw3EA4aJGdA

3. Bdejte. Budeme spoločne bdieť pri Pánovom kríži a konať si tichú osobnú modlitbu odprosenia za svoje hriechy a modlitbu vďaky za Pánov kríž a jeho lásku. Budeme bdieť celú noc a celý deň Bielej soboty tak, aby nebol Boží hrob opustený až do obradov Veľkonočnej vigílie, ktorá začne v sobotu o 20.00 hod. Dajte nám vedieť, ktorú hodinu bdenia a modlitby ste si vybrali, využite na to tento formulár:  POKLONA KRÍŽU

Vytvoríme tak duchovnú reťaz neustálej modlitby a poklony.