Adresa:
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Zlaté Moravce
Andreja Kmeťa 4/A
953 01 Zlaté Moravce

Kontakt:
Mobil: 0910 842 773
Email: zlate.moravce@nrb.sk

Číslo účtu: SK92 0900 0000 0000 3123 3026

Kňazi vo farnosti:
ThLic. Peter Štálnik, farár
Mgr. Marek Sedlár, kaplán

Kontaktný formulár