Poklona krížu

Pandemická situácia nám ani tento rok nedovolí, aby sme sa stretli na Veľký piatok pri poklone krížu v kostole. No môžeme sa stretnúť a zjednotiť v modlitbe vo svojich domácnostiach. …

Exodus 90

Izraeliti vyšli z Egypta, aby sa stretli s Bohom, aby ho lepšie spoznali a viac mu slúžili. Tento ich východ nazývame Exodus. Rovnaký názov má aj 90-dňový program duchovno-fyzicko-vzťahového cvičenia …