Kniha "Aj rozumieš, čo čítaš?"

Každý týždeň sme vám prinášali biblický komentár ako jednoduché vysvetlenie textov nedeľného evanjelia. Komentáre v tejto podobe končia, nakoľko sme už prešli všetky tri liturgické roky. 

Ak napriek tomu chcete mať v ruke komentár na nedeľné evanjelium, môžete si zakúpiť knihu s názvom “Aj rozumieš, čo čítaš?”, ktorej obsahom sú spomínané biblické komentáre na začínajúci sa liturgický rok B.

(knihu je možné kúpiť aj vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Zlatých Moravciach)

Adorácia - zapísanie úmyslu

 

Každú stredu po večernej svätej omši, čiže cca o 17.40 hod. býva vo farskom kostole moderovaná adorácia. Je to príležitosť byť istý čas s Pánom v jeho prítomnosti. Počas adorácie sa kňaz modlí za rôzne úmysly. Prostredníctvom tohto formulára si môžete anonymne napísať úmysel, za ktorý sa bude kňaz pre Oltárnou Sviatosťou modliť. 

 

ZAPÍSANIE ÚMYSLU

Komentár k nedeľnému evanjeliu
Ako vybaviť

Sviatosť vo farnosti Zlaté Moravce

Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Zlaté Moravce, môžete požiadať o vysvatenie krsného listu elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.

Potrebujem vybaviť niečo iné

Ak potrebujete vybaviť niečo iné, môžete nás kontaktovať.

„Dňom krstu sa pre každého začalo veľké životné dobrodružstvo ako proces postupného premieňania sa ukrižovaného a vzkrieseného Krista.“

Ján Pavol II