Denný farský eRko tábor
Plagat_tabor_2024 (1)
Biblický kurz Rút
Adorácia - zapísanie úmyslu

 

Každú stredu po večernej svätej omši, čiže cca o 17.40 hod. býva vo farskom kostole moderovaná adorácia. Je to príležitosť byť istý čas s Pánom v jeho prítomnosti. Počas adorácie sa kňaz modlí za rôzne úmysly. Prostredníctvom tohto formulára si môžete anonymne napísať úmysel, za ktorý sa bude kňaz pre Oltárnou Sviatosťou modliť. 

 

ZAPÍSANIE ÚMYSLU

Ako vybaviť

Sviatosť vo farnosti Zlaté Moravce

Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Zlaté Moravce, môžete požiadať o vysvatenie krsného listu elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.

Potrebujem vybaviť niečo iné

Ak potrebujete vybaviť niečo iné, môžete nás kontaktovať.

„Dňom krstu sa pre každého začalo veľké životné dobrodružstvo ako proces postupného premieňania sa ukrižovaného a vzkrieseného Krista.“

Ján Pavol II