KOMENTÁR K LITURGICKÝM TEXTOM

NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (7.6.2020)

 „Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4,12)

 Každú nedeľu počúvame počas slávenia svätej omše Božie slovo. Ono sa má stať pre nás duchovným pokrmom a posilou do života. Podľa Božieho slova si máme usporiadať záležitosti svojho života.  Aby mohlo byť Božie slovo účinné, potrebujeme mu rozumieť. Preto sme si pripravili pre vás na každú nedeľu komentár k liturgickým čítaniam, ktorý prinesieme pravidelne vo štvrtok večer pred aktuálnou nedeľou. 

OBNOVENIE SLÁVENIA
VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Zlatých Moravciach začneme opäť sláviť verejné bohoslužby od štvrtka 7.5.2020. Sväté omše budú slávený pravidelne v tých istých časoch ako aj pred uzatvorením kostolov, čiže v pracovné dni o 7.00 hod. a 17.00 hod., v sobotu o 7.00 hod. a v nedeľu o 7.00 hod., 9.00 hod. a 11.00 hod.

Je nevyhnutné dodržiavať tieto protiepidemiologické opatrenia:

  • Nosenie rúška
  • Šachovnicové sedenie (na vyznačených miestach)
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe
  • Zákaz podávania rúk pri znaku pokoja
  • Sväté prijímanie na ruku, nie do úst

Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky, prípadne môžete použiť vlastnú dezinfekciu. V kostole sú viditeľným spôsobom označené miesta v laviciach, kde môžu veriaci sedieť, pri zachovaní pravidla šachovnicového sedenia. Po naplnení kapacity chrámu (210 miest na sedenia aj s chórom) je možné využiť priestor na státie pred kostolom, kde je nainštalované ozvučenie.

Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nie sú spoločné knižky, texty, či ružence. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk, to znamená, že dlaň ľavej ruky sa položí do otvorenej dlane pravej ruky. Na ľavú ruku kňaz položí hostiu a pravou rukou si ju veriaci pred kňazom vloží s úctou do úst. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.

Zdôrazňujeme, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. To znamená, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Bohoslužieb sa môžu zúčastniť veriaci bez rozdielu veku. Nesmieme však zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Odporúča sa vyčleniť v nedeľu jednu sv. omšu pre seniorov (65+), vo farskom kostole to bude sv. omša o 7.00 hod. Seniorom, samozrejme, nemožno brániť zúčastniť sa aj inej sv. omše.

Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou v bočnej sakristii. V prípade vytvorenia radu čakajúcich na sv. spoveď treba dodržiavať bezpečnú vzdialenosť dva metre.