Manželské večery

Kurz Manželské večery je sériou siedmych večerou strávených v príjemnej atmosfére spojených s inšpiráciou ako budovať pevné a trvalé manželstvo. Kurz je určený pre každý pár, ktorý chce pracovať na svojom vzťahu, bez ohľadu na to, či žijú v harmonickom manželstve alebo prechádzajú krízou. Každý večer je zameraný na jednu tému, o ktorej majú manželia príležitosť sa rozprávať, pričom je garantované súkromie každého páru. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu. Kurz sa bude konať sedem po sebe nasledujúcich nedieľ od 5.2.2023 do 19.3.2023 od 17.30 hod. do 20.00 hod.

Všetky ostatné dôležité informácie nájdete tu: Manželské večery – informácie

Prihlásiť sa môžete tu: Manželské večery – prihláška

Záznam svätej omše vo folklórnom duchu

Na sviatok svätého Štefana bola vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Zlatých Moravciach slávená tzv. folklórna svätá omša. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí organizovali svätú omšu a taktiež všetkým folklórnym, speváckym a hudobným skupinám, ktoré sa zapojili.

Adorácia - zapísanie úmyslu

Každú stredu po večernej svätej omši, čiže cca o 17.40 hod. býva vo farskom kostole moderovaná adorácia. Je to príležitosť byť istý čas s Pánom v jeho prítomnosti. Počas adorácie sa kňaz modlí za rôzne úmysly. Prostredníctvom tohto formulára si môžete anonymne napísať úmysel, za ktorý sa bude kňaz pre Oltárnou Sviatosťou modliť. 

 

ZAPÍSANIE ÚMYSLU

Komentár k nedeľnému evanjeliu

 “Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.” (Hebr 4,12)

 Každú nedeľu počúvame počas slávenia svätej omše Božie slovo. Ono sa má stať pre nás duchovným pokrmom a posilou do života. Podľa Božieho slova si máme usporiadať záležitosti svojho života.  Aby mohlo byť Božie slovo účinné, potrebujeme mu rozumieť. Preto sme si pripravili pre vás na každú nedeľu komentár k liturgickým čítaniam, ktorý prinesieme pravidelne vo štvrtok večer pred aktuálnou nedeľou. 

Ako vybaviť

Sviatosť vo farnosti Zlaté Moravce

Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Zlaté Moravce, môžete požiadať o vysvatenie krsného listu elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.

Potrebujem vybaviť niečo iné

Ak potrebujete vybaviť niečo iné, môžete nás kontaktovať.

„Dňom krstu sa pre každého začalo veľké životné dobrodružstvo ako proces postupného premieňania sa ukrižovaného a vzkrieseného Krista.“

Ján Pavol II