Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Ježiš Kristus.

1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia (sväté prijímanie)
4. Sviatosť pokánia (svätá spoveď)
5. Pomazanie chorých
6. Posvätná vysviacka (kňazstvo)
7. Manželstvo

Krst, eucharistia a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života. Sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovania. Sviatosť posvätnej vysviacky – kňazstva a sviatosť manželstva nazývame sviatosťami povolania, slúžia spoločenstvu.

Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak, možno ich preto prijať iba raz za život. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Sviatosť manželstva možno prijať aj opakovane, no jedine v prípade smrti prvého manžela / prvej manželky.