V dekanáte Zlaté Moravce prebieha bezprostredná príprava na manželstvo vo forme víkendového kurzu. Kurz prebieha v školiacej miestnosti hotela Eminent. Kurzom vás budú sprevádzať a  ponúknu svoje vedomosti a osobné skúsenosti kňaz a štyri manželské páry. Na kurz predmanželskej prípravy je potrebné sa prihlásiť na emailovej adrese: zlate.moravce@nrb.sk. Pri prihlasovaní je treba uviesť meno a priezvisko oboch snúbencov, ich dátum narodenia a dátum a miesto plánovaného sobáša.

Najbližší termín víkendového kurzu predmanželskej prípravy v Zlatých Moravciach bude od piatka 23.2.2024 do nedele 25.2.202. Nasledovný kurz sa bude konať v júnovom termíne a to od 14.6.2024 do 16.6.2024 a posledný kurz v roku bude od 11.10.2024 do 13.10.2024

Plánovaný program kurzu:

V piatok začíname o 18.00 hod a skončíme o 21.00 hod. a čakajú nás tieto dve témy:
– Manželstvo a predpoklady dobrého manželstva
– Rozdielnosť mužov a žien: ako sa prejavuje a ovplyvňuje spoločný manželský život

V sobotu začíname o 9.00 hod. a v rámci dopoludňajšieho programu sa budeme venovať dvom témam:
– Podoby manželskej lásky, komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
– kresťanský viera ako osobný vzťah s Bohom

Dopoludnia skončíme o 12.00 hod. a bude nasledovať prestávka na obed do 14.00 hod.

Sobotný popoludňajší program začne o 14.00 hod. a skončí o 18.00 hod. a  ponúkne nám tri témy:
– Desať pravidiel pre šťastný život v manželstve
– Životný štýl veriacich manželov
– Katolícke manželstvo za dverami spálne

Nedeľný program začne o 9.00 hod. a skončí o 12.30 hod. Jeho náplňou budú tieto témy:
– Príprava na rodičovstvo a výchova detí
– Sviatosť manželstva a ostatné sviatosti

Medzi jednotlivými témami bude 15-20 minútová prestávka. Účastnícky príspevok na pokrytie nákladov na víkendový kurz prípravy do manželstva je 20 € na osobu.  Sú v ňom zahrnuté náklady na materiály, ktoré dostanete a s ktorými budete pracovať, občerstvenie počas celého víkendu, režijné náklady a prenájom priestorov.