Pomazáva sa posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom:

“Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.”
Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum – eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.

Kto vysluhuje a prijíma sviatosť pomazania chorých

Sviatosť vysluhujú biskupi a kňazi. Podľa KKC 1514 sviatosť môže prijať veriaci, keď začína byť  v smrteľnom nebezpečenstve po fyzickom zoslabnutí v starobe alebo chorobe. Sviatosť nie je iba pre tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve smrti.

Účinky pomazania chorých

  1. Milosť posilnenia a odvahy v znášaní utrpenia
  2. Spojenie s Kristovým utrpením
  3. Dar Ducha Svätého premáhať ťažkosti
  4. Prijatie duchovnej úľavy – chorý je akoby zasvätený Bohu v Kristovom utrpení
  5. Odpustenie hriechov
  6. Príprava na poslednú cestu
  7. Prinavrátenie zdravia, ak to slúži pre spásu človeka

 

Zaopatrovanie chorého u Vás doma:

V súrnom prípade sme Vám k dispozícii osobne alebo na telefónnom čísle: 0910 842 773

Zaopatrovanie chorého v Mestskej nemocnici:

Volajte pátrov Tešiteľov na telefónnom čísle: 037 64 21 610 alebo 0901 920 567.

Prosíme, neodkladajte príchod kňaza ku chorému na posledné chvíle, keď už komunikácia s chorým je veľmi ťažká až nemožná (napr. v bezvedomí). Prechod z časného života do večnosti je veľmi vážny, rozhoduje sa o večnom osude človeka. Prosíme, nenechajte vašeho príbuzného odísť na večnosť bez tejto sviatosti.