Farský kostol sv. Michala Archanjela

Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman