Krst v našej farnosti vysluhujeme spravidla každú druhú nedeľu v mesiaci o 10.10 hod. vo farskom kostole. V mesiaci apríl iba v jednu nedeľu z dôvodu slávenia Veľkonočných sviatkov, v máji z dôvodu slávnosti Prvého sv. prijímania. Rodičia i krstní rodičia dieťaťa majú byť náležite poučení o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia (porov. Kán. 851). Takáto príprava býva v našej farnosti v sobotu pred slávením krstu o 10.00 hod. vo farskom úrade. Zúčastňujú sa jej rodičia aj krstní rodičia dieťaťa. V prípade, že by vám tento termín z vážnych príčin nevyhovoval, dohodneme sa na inom termíne.

Kódex kánonického práva od rodičov a krstných rodičov vyžaduje (porov. Kán. 874):

1. aby aspoň jeden z rodičov s krstom súhlasil,
2. aby existovala podložená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve – ak by taká nádej chýbala, krst sa má oddialiť (porov. Kán. 868),
3. krstní rodičia sa majú pričiniť, aby pokrstený viedol kresťanský život a verne si plnil záväzky súvisiace s krstom.

Aby niekto mohol zastávať úlohu krstného rodiča sa vyžaduje (porov. Kán. 874):

1. aby ho určil krstenec, alebo jeho rodičia,
2. aby zavŕšil 16. rok života,
3. aby prijal sviatosť birmovania, Eucharistiu a viedol kresťanský život, (nemôže žiť vo vzťahu iba ako druh a družka; ak žije v manželstve, musí byť zosobášený v kostole; ak sa mu rozpadlo manželstvo, má mať platné povolenie pristupovať k sviatostiam),
4. aby nebol postihnutý kánonickým trestom,
5. aby nebol otcom alebo matkou dieťaťa.

Prosíme, aby ste na stretnutie pred krstom doniesli:

Termíny najbližších krstov a predkrstných poučení:

 

  Ponaučenie Krst
Február  

01.02.2020

15.02.2020

 

02.02.2020

16.02.2020

Marec 29.02.2020

14.03.2019

28.03.2020

01.03.2020

15.03.2020

29.03.2020

Apríl 25.04.2020 26.04.2020
Máj 09.05.2020 10.05.2020
Jún  06.06.2020

20.06.2020

07.06.2020

21.06.2020