Miništranti v Kňazskom seminári

 V sobotu 2. marca 2024 sa 8 miništrantov z našej farnosti zúčastnilo dňa otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Program začal slávením sv. omše v katedrále – bazilike sv. Emeráma, ktorej predsedal otec biskup Viliam Judák. Následne bol pre chlapcov pripravený zaujímavý program, ktorý sa niesol v duchu blížiacej sa slávnosti blahorečenia Janka Havlíka. Nakoniec sme sa opäť všetci stretli v seminárnej kaplnke, kde sa konala adorácia za nové kňazské povolania.