Farský ľad Zlaté Moravce

V sobotu 3.2.2024 sa uskutočnilo korčuľovanie farníkov Zlatých Moraviec a okolia. Vďaka patrí všetkým, ktorí prijali pozvanie, ale predovšetkým pánovi Mariánovi Pánikovi, ktorý celú akciu zorganizoval. Ďakujeme!