KOMENTÁR K LITURGICKÝM TEXTOM

NA 18. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK (02.08.2020)

 „Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4,12)

 Každú nedeľu počúvame počas slávenia svätej omše Božie slovo. Ono sa má stať pre nás duchovným pokrmom a posilou do života. Podľa Božieho slova si máme usporiadať záležitosti svojho života.  Aby mohlo byť Božie slovo účinné, potrebujeme mu rozumieť. Preto sme si pripravili pre vás na každú nedeľu komentár k liturgickým čítaniam, ktorý prinesieme pravidelne vo štvrtok večer pred aktuálnou nedeľou. 

OBNOVENIE SLÁVENIA
VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Zlatých Moravciach sa slávia sväté omše podľa zvyčajného harmonogramu, čiže cez týždeň o 7.00 hod. a 17.00 hod.; v nedeľu o 7.00 hod. ,9.00 hod. a 11.00 hod. OD 17. JÚNA 2020 BISKUPI ODVOLALI VŠEOBECNÝ DIŠPENZ OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ SV. OMŠI, ČIŽE ÚČASŤ NA SV. OMŠI JE PRE KATOLÍKA POVINNÁ POD ŤAŽKÝM HRIECHOM. Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). 
 

Je nevyhnutné dodržiavať tieto protiepidemiologické opatrenia:

  • Nosenie rúška
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe
  • Zákaz podávania rúk pri znaku pokoja
  • Sväté prijímanie na ruku, nie do úst

 Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky, prípadne môžete použiť vlastnú dezinfekciu. K dispozícii je už od 10. júna celá kapacita miest na sedenie. To znamená, že už neplatia v tomto smere žiadne obmedzenia a veriaci si môžu sadať ľubovolne, tak ako chcú bez ohľadu na počet ľudí v lavici a ich vzdialenosť od seba.

Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nie sú spoločné knižky, texty, či ružence. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk, to znamená, že dlaň ľavej ruky sa položí do otvorenej dlane pravej ruky. Na ľavú ruku kňaz položí hostiu a pravou rukou si ju veriaci pred kňazom vloží s úctou do úst. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. 

Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou v kostole v spovedných miestnostiach, tak ako bolo zvykom aj pred korona krízou.