Zákaz verejného slávenia bohoslužieb
od 15. októbra 2020

Od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Z tohto dôvodu sa vo farnosti Zlaté Moravce nebudú vo farskom kostole sláviť verejné sv. omše. Sväté omše budú kňazi sláviť súkromne (t.j. bez účasti veriacich) a to v pondelok až piatok o 17.00 hod a v sobotu a v nedeľu o 9.00 hod. Všetky sv. omše budú vysielané naživo (už od štvrtka 15.10.2020) na youtube kanáli Farnosť Zlaté Moravce, čím vás pozývame k duchovnej účasti na ich slávení.

Sväté prijímanie budeme rozdávať v pondelok až piatok o 18.00 hod., v sobotu o 10.00 hod. a v nedeľu o 10.30 hod.

Biskupi Slovenska udelili od 1. októbra 2020 veriacim dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách.

Úmysly svätých omší budeme slúžiť každý deň tak ako boli zapísané.

Pohreby sa budú vykonávať bez svätej omše, čiže iba pohrebné obrady na cintoríne. Počet účastníkov pohrebných obradov vonku nie je limitovaný, avšak treba dodržiavať dvojmetrový odstup a mať rúško. V kostole sa budú vykonávať svadobné a krstné obrady, pri zachovaní pravidla jedna osoba na 15 štvorcových metrov. Krst je potrebné si dohodnúť osobne alebo telefonicky na farskom úrade v Zlatých Moravciach. 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme individuálne na požiadanie, treba si dohodnúť termín telefonicky alebo e-mailom, vždy vám radi a ochotne poslúžime. 

Úradné hodiny zostávajú nezmenené v platnosti. Ak je to však možné, snažte sa vybaviť záležitosti telefonicky alebo mailom.

Nakoľko verejné sväté omše nebudú, farnosť nebude mať ani príjem milodarov z tzv. zvončeka, hoci zálohové faktúry za plyn a elektrickú energiu platiť musíme v mesačnej výške cez 500,- €; preto prosím o Vašu priebežnú finančnú podporu farnosti či do pokladničky v kostole alebo na bankový účet farnosti: SK92 0900 0000 0000 3123 3026. Za každý Váš potrebný finančný milodar nech sa Vám odmení dobrý Pán Boh! Vďaka!

Vyjadrenie hovorcu Konferencie biskupov Slovenska

“Slovenskí biskupi urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zostala zachovaná aspoň základná, minimálna možnosť verejných slávení bohoslužieb. Boli ochotní prijať sprísnené obmedzenia alebo podmienky. Komunikovali s odborníkmi zo štábov, s predstaviteľmi štátu, s premiérom a napísali listy aj všetkým ministrom vlády SR – so žiadosťou o prehodnotenie všeobecného, plošného zákazu verejného slávenia. Napriek ich úsiliu bude od 15. 10. 2020 takýto zákaz platiť. Slovensko sa tak podľa všetkého stane prvou a zatiaľ jedinou krajinou Európy, kde štát v druhej vlne koronavírusu plošne zakáže verejné bohoslužby. Jedinou výnimkou budú krsty, sobáše a pohreby.

Slovenskí biskupi v listoch predstaviteľom Slovenskej republiky vyjadrili, že sú ochotní štátu pomáhať, aby mohol náročnú situáciu s koronavírusom zvládnuť, a že plne podporujú toto úsilie. Opakovane preto nástojili na dodržiavaní opatrení vo farnostiach, aby sa z chrámov nestali epicentrá nákazy. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa tak stalo. Aj preto zostáva mnoho veriacich prekvapených z toho, že kým cestovať, chodiť do práce aj na nákupy, ba aj stolovať vonku bude naďalej možné, konať bohoslužbu v chráme či pred ním možné nebude.

Isteže, veriaci sú ochotní prinášať pre spoločné dobro aj veľké obete a prijať aj zásadné obmedzenia. No vziať im úplne priestor pre slávenie, to mnohí vnímajú ako prejav praktického materializmu, ktorý duchovný život pokladá za zbytočný. Avizovaný spôsob opakovaného plošného “vypínania” náboženského života nesie v sebe riziko zabudnutia na dôležité skutočnosti, konkrétne na dôstojnosť ľudskej osoby, ktorá má nielen telesné, ale aj duchovné potreby.

Biskupi čakali, kým to bolo možné, na reakciu predstaviteľov štátu. Ich postoj však zostal nezmenený. Keďže opatrenia vstupujú zajtra do platnosti, dnes popoludní rozposlali kňazom list, v jednotlivých diecézach doplnený prípadnými ďalšími usmerneniami.”

Martin Kramara

Komentár k nedeľnému evanjeliu

 “Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.” (Hebr 4,12)

 Každú nedeľu počúvame počas slávenia svätej omše Božie slovo. Ono sa má stať pre nás duchovným pokrmom a posilou do života. Podľa Božieho slova si máme usporiadať záležitosti svojho života.  Aby mohlo byť Božie slovo účinné, potrebujeme mu rozumieť. Preto sme si pripravili pre vás na každú nedeľu komentár k liturgickým čítaniam, ktorý prinesieme pravidelne vo štvrtok večer pred aktuálnou nedeľou. 

Ako vybaviť

Krst

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sviatosť manželstva

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Pohreb

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Úmysel svätej omše

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sviatosť pokánia

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

„Dňom krstu sa pre každého začalo veľké životné dobrodružstvo ako proces postupného premieňania sa ukrižovaného a vzkrieseného Krista.“

Ján Pavol II